Kiralık Sözleşmesi

                                                                                           MERVEMS.COM
                                                                                     ELBİSE KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
MADDE 1. TARAFLAR               :
KİRAYA VEREN                        :  Mervems.com
KİRACI                                     :
1.1. İşbu sözleşmede ürün, kiralanan eşyayı; Kiraya veren, ürünü kiraya veren tarafı; Kiracı, ürünü kiralayan tarafı temsil eder. Aşağıdaki hükümler Siz yani (“Kiracı”) ve (“Kiraya veren”) arasında, kiralama hizmetinin tabi olacağı şartları ve hükümleri düzenlemektedir.
1.2. Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez. Kiralanan ürünün iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır.
MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU                           :
2.1. Kiracı, işbu sözleşme ile online sipariş verdiği ürünü sipariş bildiriminde belirtmiş olduğu talep edilen teslim tarihinden itibaren 3 GÜN ELİNDE TUTMA HAKKINA SAHİPTİR. Kiracı, kiraya verenin geç iadeye yönelik açık rızası olmadığı takdirde, Ürünü teslim tarihinden itibaren 3. gün mesai bitimine dek iade etmek zorundadır. Bu sürenin sonunda belirtilen kargo şirketine, ürünün kiraya verene iletilmesi için teslim edeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
Söz konusu kargo şirketleri;
MADDE 3. SÖZLEŞME BEDELİ                                  :
3.1.Sözleşme toplam bedeli oluşturulan siparişin bedelidir. Bahse konu tutarın %75’i işbu sözleşme konusu ürüne ait kiralama bedeli ve %25’i ise randevu ve elbise tarihinin ayırtılması vb. hizmetleri kapsayan hizmet bedelidir. KİRACI sözleşme bedelini, en geç teslim tarihine dek ödemekle yükümlüdür. KİRACI tarafından sözleşme bedelinin tamamı ödenmediği takdirde KİRAYA VEREN, ÜRÜN’ü teslim etmekten imtina edebilir. KİRACI’nın işbu sözleşmeye konu ürünü, herhangi bir sebeple kullanamaması kendisine, randevu ve elbisenin tarihinin ayırtılması hizmetleri için aldığı hizmet bedelini (Sözleşme toplam bedelinin %25’i) ödemekten kaçınma hakkı vermez.

MADDE 4. KİRAYA VERENİN YÜKÜMLÜKLERİ          :
4.1. Kiraya veren ürünün, hasarsız ve temiz olarak Kiracıya teslim edileceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.2. Kiraya veren, teslim tarihinde ürünü inceleyerek teslim alan kiracı tarafından teslim anında bildirilmeyen hasarlardan sorumlu tutulamaz.
MADDE 5. KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ                 :
5.1. Kiracı ürünün kendisine teslimi ile ürün ile ilgili her türlü hasar ve ziyandan sorumlu olduğunu ürünün en iyi şekilde kullanılması ve korunması için gerekli tedbirleri alacağını taahhüt eder.
5.2. Kiralanan ürüne yapılan tadilat Kiraya veren tarafından kabul edilmeyecektir. Lüks perakende kapsamında kiralamış olduğunuz ürünlerde doğan hasar, yanık, kaybolma, yırtılma gibi deformeler sigorta kapmasında olmayıp müşteriden temin edilmektedir.
5.3. Kiracı, kılıf ve askıyı da elbise ile birlikte teslim edecektir.
5.4. Kiracı ürünün kendisine teslimi ile ürün ile ilgili her türlü hasar ve zarardan sorumlu olduğunu, ürünün en iyi şekilde kullanılması ve korunması için gerekli tedbirleri alacağını taahhüt eder. Kiracı’nın söz konusu ürünü teslim aldıktan sonra ürünün herhangi bir zarara uğraması durumunda kiracı, ürünün kiraya veren tarafından kiralama öncesi kendisine bildirilen toplam değerini kiraya verenin ilk talebinde kiraya verene ödemekle yükümlü olacaktır. Alınacak bedel ürünün perakende satış fiyatıdır.
5.5. Kiracı tarafından iade edilen ürünün, Kiraya veren tarafından kiracıya gönderilmiş olan üründen farklı olduğunun Kiraya verenin çalışanları tarafından anlaşılması halinde, kiraya veren orijinal ürünün kendisi tarafından belirlenecek bedelini kiracıdan tahsil etmeye yetkili olacaktır.
5.6. Kiracı kılıf ve askının da elbise ve şal ile birlikte eksiksiz şekilde teslimini yapmakla yükümlüdür.
MADDE 6. ÜRÜNÜN TESLİMİ ve İADESİ                     :
6.1. Taraflar, işbu sözleşme ile kiralanan ürünün kiracıya sözleşmenin sonunda belirtilen tarihlerde teslim ve iade edileceği hususunda anlaşmışlardır. Kiraya verenin açık rızasının bulunduğu haller dışında, bu tarihlerde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
6.2. Kiraya verenin geç iadeye yönelik açık rızasının bulunduğu haller hariç olmak üzere, ürünün iade tarihinde teslim edilmemesi halinde; kiracı, ürün satış bedelinin %20’si kadar tutarında günlük cezai şart bedelini, maksimum ürün satış bedeli ile sınırlı olmak üzere, kiraya verene ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
6.3. Ürünün kiracı tarafından iade tarihinden 5 günden fazla gecikme ile teslim edilmesi veya hiç teslim edilmemesi halinde; kiraya veren, kiracı aleyhine suç duyurusunda bulunma ve tazminat talep etme hakkına sahip olacaktır.
MADDE 7. YETKİLİ MAHKEME                                                  :
7.1. İşbu Sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili mahkeme olarak kabul edilmiştir.
7.2. İşbu sözleşme yukarıda yazılı tarihte taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve 1 (bir) nüsha olarak imzalanmıştır. Sözleşmenin aslı kiraya verende kalacağı, kiracının talep etmesi halinde tarafına sözleşmenin suretinin verileceği kararlaştırılmıştır.
KİRAYA VEREN                                                                                                                       KİRACI
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...